Privacyverklaring

Privacy verklaring Maartenspeelt

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn website en mijn diensten en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018) stelt.

Ik zal uw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden of gebruiken voor andere doeleinden, dan die behoren bij de aard van mijn dienstverleningen, zonder dat ik daar specifieke toestemming van u voor ontvangen hebben.

Doel verzamelen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van de communicatie tussen Maartenspeelt en opdrachtgevers, waaronder Organisaties en Trainers met wie ik samenwerk en mogelijk ga samenwerken.

Keuzes voor persoonsgegevens

Voorletters en Achternaam

Adres van organisaties en/of trainers met wie wij samenwerken

Telefoonnummer(s) van organisatie of trainer

E-mailadres voor bevestigings-, service- en overige gepersonaliseerde communicatie

IBAN gegevens voor incassering van servicevergoedingen

 

Gebruik van verzamelde gegevens

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde systemen van Maartenspeelt of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Ik verzamel of gebruik dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

De informatie wordt dus niet met derden gedeeld.

 

Ik verwerk persoonsgegevens voor zover ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals ten behoeve van belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard.

 

Ik bied alle opdrachtgevers en bezoekers van mijn website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde systemen van Maartenspeelt

of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Gegevens over deelnemers aan een training

Deze gegevens worden alleen verzameld voor zover zij betrekking hebben op de deelname aan een training en zullen niet worden verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers.

 

Deze website en cookies

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Deze website maakt geen gebruik van ‘’cookies’’.

 

Aanpassing communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met mij opnemen.

 

Vragen en feedback

Ik contoleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacy beleid kunt u contact met mij opnemen.